Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim SG , Shin JW , Kim KI , Kim YS , Kang JS .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):209-212. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.209
Park CS , Bae DS , Lee JH , Kim JS , Noh JH .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):205-208. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.205
Ryu HS , Chang KH , Oh KS , Park YH , Lee JP , Yang SC , Chun MS .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):200-204. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.200
Cho SB , Jung JH , Roh JR , Park CS , Bae DS , Lee JH .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):195-199. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.195
Noh SH , Choi TH , Kim JS , Han YS , Lee JM , Kim YW , Lee JS , Park CY .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):188-194. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.188
Hyoung NG , Kim YC , Choi SH , Park CW , Park MS , Oh MJ , Baik KD .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):184-187. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.184
Kim YT , Kim JW , Lee KJ , Choi EK , Cho EM .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):174-183. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.174
Kim YT , Mo HJ , Kim JW .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):157-173. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.157
Yang CM , Kweon JT , Jang IS , Cho JC , Um C , Kim KS , Oh BC , Cho SN .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):148-156. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.148
Saw HS , Lee JK , Park YK .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):140-147. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.140
Cho SH , Kim KT , Moon H , Hwang YY , Moon YJ , Bae JW .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):131-139. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.131
Moon HS , Park HM , Chung HW .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2000 Jun;11(2):123-130. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2000.11.2.123
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.