Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Seo JM , Lim NK , Lim JY , Park HY .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):247-254. Korean. Original Article. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.247
Jun WY , Yoo TY , Cho M , Rhie YJ , Kim JH , Chung S .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):240-246. Korean. Original Article. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.240
Kang YE , Kim JM , Joung KH , Kim HJ , Ku BJ .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):233-239. English. Original Article. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.233
Lim HS , Kim SK , Park YH , Shin YL .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):225-232. English. Original Article. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.225
Heo M , Lee Y , Park Y .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):215-224. English. Original Article. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.215
Jang SY , Ju EY , Park KM , Seo S , Choi SJ , Lee CK , Chun H , Park SW .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):207-214. English. Original Article. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.207
Sim YJ .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):188-189. Korean. Editorial. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.188
Kim J .
Korean J Obes. 2016 Dec;25(4):176-183. Korean. Review. https://doi.org/10.7570/kjo.2016.25.4.176
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.