Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Baek JC , Lee JH , Choi WJ , Lee SA , Lee JH , Paik WY .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):282-287. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.282
Shin JG , Kim HW , Choi WJ , Lee SA , Lee JH , Paik WY .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):276-281. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.276
Kim YN , Jeong DH , Sung MS , Kim KT .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):271-275. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.271
Park JY , Jeo JS , Kim DY , Lee DH , Kim JH , Kim YM , Kim YT , Mok JE , Nam JH .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):264-270. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.264
Pak K , Kim TJ , Chung HW , Kim HS , Lee KH , Park CT , Shim JU .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):259-263. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.259
Yoon JH , Baek JW , Jeon YJ , Kwon SH , Cho CH , Cha SD .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):254-258. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.254
Park HM , Moon HS , Kim SC .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):245-253. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.245
Park HM , Moon HS , Kim SC .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):237-244. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.237
Yoo MY , Moon HS , Park HM , Chung HW , Kim SC .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):228-236. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.228
Park LO , Kim JH , Lee SJ , Seo JT , Kim JD , Lee YS , Kim BK , Bae SN .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):219-227. Korean. In Vitro.
Choi HS , Kim SM , Suh SP .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):213-218. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.213
Lee BJ , Jeong DH , Lee KB , Sung MS , Kim KT .
Korean J Gynecol Oncol Colposc. 2002 Sep;13(3):201-212. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3802/kjgoc.2002.13.3.201
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.