Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 9
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Ding D , Starke RM , Evans AJ , Jensen ME , Liu KC .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):125-130. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.125
Jeon HJ , Kim DJ , Kim BM , Lee JW .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):112-118. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.112
Seo JS , Nam TK , Kwon JT , Park YS .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):104-111. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.104
Jouibari MF , Zadeh MZ , Khadivi M , Khoshnevisan A , Moazzeni K , Abdollahzade S .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):98-103. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.98
Cho YH , Park HS , Choi JH , Cha JK , Huh JT .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):85-92. English. Original Article. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.85
Bae IS , Yi HJ , Choi KS , Chun HJ .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):78-84. English. Original Article. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.78
Kim GW , Joo SP , Kim TS , Moon HS , Jang JW , Seo BR , Lee JK , Kim JH , Kim SH .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014 Jun;16(2):71-77. English. Original Article. https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.2.71
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.