Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 5
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim BJ , Kim JS , Jeon KD , Lee SI .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2012 Dec;14(4):309-314. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2012.14.4.309
Lee JS , Oh CW , Bang JS , Kwon OK , Hwang G .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2012 Dec;14(4):305-308. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2012.14.4.305
Huh W , Bang JS , Oh CW , Kwon OK , Hwang G .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2012 Dec;14(4):300-304. English. Case Report. https://doi.org/10.7461/jcen.2012.14.4.300
Choi SW , Ahn JS , Park JC , Kwon DH , Kwun BD , Kim CJ .
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2012 Dec;14(4):289-294. English. Original Article. https://doi.org/10.7461/jcen.2012.14.4.289
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.