Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim JM , Kim YA .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):634-638. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.634
Kim SH .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):625-633. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.625
Lee KH .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):612-624. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.612
Kim HJ .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):603-611. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.603
Hong YJ , Min WK .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):597-602. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.597
Yoo HW .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):589-596. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.589
Shin BM .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):583-588. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.583
Lee YK .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):577-582. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.577
Cha YJ .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):571-576. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.571
Kim JH .
J Korean Med Assoc. 2006 Jul;49(7):568-569. Korean. Note. https://doi.org/10.5124/jkma.2006.49.7.568
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.