Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 10
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yang BG .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):800-804. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.800
Park HS , Kim SH .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):793-799. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.793
Cho KH .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):781-792. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.781
Jee YK .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):767-778. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.767
Yoo KJ .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):758-766. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.758
Jeong MH .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):736-757. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.736
Kim BO .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):726-735. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.726
Hong TJ .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):714-725. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.714
Chae SC .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):704-713. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.704
Jeon WT .
J Korean Med Assoc. 2004 Aug;47(8):700-702. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2004.47.8.700
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.