Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Joo HN .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):1048-1062. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.1048
Chung YC , Lee KJ .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):1041-1047. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.1041
Park SH , Sohn CI .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):1036-1040. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.1036
Lim HS .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):1027-1035. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.1027
Shin HS .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):1015-1026. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.1015
Park SY , Khang SK .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):1005-1014. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.1005
Yoo KY , Noh DY , Lee ES .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):992-1004. Korean. Meta-Analysis. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.992
Park CH .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):964-971. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.964
Lee WC , Shin HR , Kim CM .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):959-963. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.959
Yu SH .
J Korean Med Assoc. 2002 Aug;45(8):954-956. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2002.45.8.954
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.