Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yoon SM .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):216-228. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.216
Kang H , Yoo KH .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):211-215. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.211
Ryu KN .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):201-210. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.201
Song YM .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):192-200. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.192
Baek JS .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):183-191. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.183
Park YH .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):160-182. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.160
Lee CN .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):154-159. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.154
Kim MY .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):144-153. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.144
Park KJ .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):134-143. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.134
Lee KY .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):127-133. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.127
Park MI .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):117-126. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.117
Shon JH .
J Korean Med Assoc. 2001 Feb;44(2):114-116. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2001.44.2.114
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.