Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chang KH , Kim JM .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):670-677. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.670
Ro MS .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):665-669. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.665
Lee KL .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):658-664. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.658
Kim YD .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):650-657. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.650
Park CS .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):643-649. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.643
Choi YS .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):634-642. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.634
Han DJ .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):629-633. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.629
Kim SG .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):621-628. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.621
Kim YH .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):610-612. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.610
Hwang SI .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):604-609. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.604
Kim YM .
J Korean Med Assoc. 2000 Jul;43(7):602-603. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.2000.43.7.602
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.