Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Shong JH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):704-709. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.704
Kim JH , Bahn JY .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):700-703. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.700
Kim HS .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):695-699. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.695
Kim SY .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):691-694. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.691
Ro BI .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):681-690. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.681
Yoon IY .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):673-680. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.673
Park JG .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):668-672. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.668
Pai CH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):662-667. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.662
Shin WS .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):653-661. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.653
Oh SH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):649-652. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.649
Kim NS .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):641-648. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.641
Oh MD .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):637-640. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.637
Meng KH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jul;42(7):634-636. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.7.634
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.