Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Baik SH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):616-619. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.616
Han SB , Park HJ .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):610-615. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.610
Na DL , Suh YL .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):605-609. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.605
Ho BH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):591-604. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.591
Chai JY .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):583-590. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.583
Jung JM .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):574-582. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.574
Shin MH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):564-573. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.564
Suh I .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):558-563. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.558
Lee DH .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):551-557. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.551
Park TK .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):545-550. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.545
Moon HK .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):532-544. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.532
Sohn MS .
J Korean Med Assoc. 1999 Jun;42(6):530-531. Korean. Editorial. https://doi.org/10.5124/jkma.1999.42.6.530
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.