Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee SK .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):871-880. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.871
Yoo HJ , Kim JH .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):867-870. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.867
Kim DS .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):861-866. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.861
Kim BS .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):855-860. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.855
Choi YM .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):849-854. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.849
Choi HR .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):841-848. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.841
Kim JH .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):836-840. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.836
Kim CW .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):829-835. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.829
Bang YJ .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):824-828. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.824
Hong YK .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):816-823. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.816
Kim CM .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):810-815. Korean. Original Article. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.810
Shin SG .
J Korean Med Assoc. 1998 Aug;41(8):806-809. Korean. Clinical Trial. https://doi.org/10.5124/jkma.1998.41.8.806
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.