Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Um SH .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):253-259. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.253
Suk SI .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):242-252. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.242
Lee BJ , Kim YY .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):236-241. Korean. Case Report. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.236
Kim SY .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):231-235. Korean. Case Report. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.231
Na DL .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):223-230. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.223
Park SB .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):215-222. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.215
Ryang DW .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):210-214. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.210
Kim TY .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):203-209. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.203
Kwon OH .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):197-202. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.197
Chung WS .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):192-196. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.192
Yoon BJ .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):186-191. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.186
Lee YM .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):171-178. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.171
Rhee CS .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):164-170. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.164
Kim EY .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):158-163. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.158
Lee SN .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):156-157. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.156
Kim JK .
J Korean Med Assoc. 1997 Feb;40(2):154-155. Korean. Review. https://doi.org/10.5124/jkma.1997.40.2.154
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.