Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chang CC , Wang HC , Liao YP , Chen YC , Weng YC , Yu MH , Lai HC .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e17. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e17
Chen CA , Chiang CJ , Chen YY , You SL , Hsieh SF , Tang CH , Cheng WF .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e16. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e16
Matsuo K , Machida H , Grubbs BH , Sood AK , Gershenson DM .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e15. English. Brief Communication. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e15
Ouh YT , Min KJ , Cho HW , Ki M , Oh JK , Shin SY , Hong JH , Lee JK .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e14. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e14
Paik ES , Kim JH , Kim TJ , Lee JW , Kim BG , Bae DS , Choi CH .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e13. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e13
Ayhan A , Ozkan NT , Sarı ME , Celik H , Dede M , Akbayır O , Güngördük K , Şahin H , Haberal A , Güngör T , Arvas M , Meydanlı MM .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e12. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e12
Matsuo K , Shimada M , Saito T , Takehara K , Tokunaga H , Watanabe Y , Todo Y , Morishige KI , Mikami M , Sugiyama T .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e11. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e11
Sasada S , Yunokawa M , Takehara Y , Ishikawa M , Ikeda S , Kato T , Tamura K .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e9. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e9
Coorevits L , Traen A , Bingé L , Van Dorpe J , Praet M , Boelens J , Padalko E .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e8. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e8
Jiang X , Tang H , Chen T .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e7. English. Review. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e7
Jiang W , Xiang L , Pei X , He T , Shen X , Wu X , Yang H .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e4. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e4
Kim HJ , Kim Y , Lee SJ , Lee J , Park SH .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e3. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e3
Vizza E , Chiofalo B , Cutillo G , Mancini E , Baiocco E , Zampa A , Bufalo A , Corrado G .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e2. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e2
Coronado PJ , Rychlik A , Martínez-Maestre MA , Baquedano L , Fasero M , García-Arreza A , Morales S , Lubian DM , Zapardiel I .
J Gynecol Oncol. 2018 Jan;29(1):e1. English. Multicenter Study. https://doi.org/10.3802/jgo.2018.29.e1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.