Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park JY , Bae J , Lim MC , Lim SY , Lee DO , Kang S , Park SY , Nam BH , Seo SS .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):200-200. English. Published Erratum. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.200
Dane C , Tatar Z , Dane B , Erqinbas M , Cetin A .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):195-197. English. Case Report. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.195
Park SH , Park A , Kim JY , Kwon JH , Koh SB .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):192-194. English. Case Report. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.192
Yoo SC , Yoon JH , Kim WY , Chang SJ , Joo HJ , Chang KH , Ryu HS .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):181-186. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.181
Kim JH , Kim TJ , Park YG , Lee SH , Lee CW , Song MJ , Lee KH , Hur SY , Bae SN , Park JS .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):176-180. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.176
Ayhan A , Salman MC , Velipasaoglu M , Sakinci M , Yuce K .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):158-163. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.158
Jung YW , Lee SH , Paek JH , Nam EJ , Kim SW , Kim JH , Kim JW , Kim YT .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):151-157. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.151
Kim YH , Chung HH , Kim JW , Park NH , Song YS , Kang SB .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):146-150. English. Original Article. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.146
Yahata T .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):145-145. English. Note. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.145
Jung YW , Kim SW , Kim YT .
J Gynecol Oncol. 2009 Sep;20(3):137-144. English. Comparative Study. https://doi.org/10.3802/jgo.2009.20.3.137
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.