Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 20
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Baek YJ , Moon EK , Im HK , Park KD , Yu JH , Sul JY , Kim JC , Kim JM .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):362-367. Korean. Case Report.
Kim YW , Cho HS , Song JY , Park SH , Lyu CJ , Yang CH , Kim KY .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):358-361. Korean. Case Report.
Cho HS , Kim HM , Park SW , Won DI , Lyu CJ , Kim KY .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):352-357. Korean. Case Report.
Rhou HM , Park KD .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):347-351. Korean. Case Report.
Min HG , Jeong DC , Han H , Kim HK , Oh CK .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):339-346. Korean. Original Article.
Yoon WS , Kook H , Kim CJ , Park A , Ryang DW , Hwang TJ .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):330-338. Korean. Original Article.
Lee KS .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):319-329. Korean. In Vitro.
Lee KS , Lee HK , Jung MH , Lee HC .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):305-318. Korean. In Vitro.
Woo CW , Lee JH , Lee KC , Kim SK .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):298-304. Korean. Original Article.
Park DY , Yang CH , Park SH , Lyu CJ , Kim KY .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):293-297. Korean. Original Article.
Kim YW , Yang CH , Park SH , Lyu CJ , Kim KY .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):286-292. Korean. Original Article.
Hwang PH , Yi HK , Lee KM , Kim JS , Kim MK .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):275-285. Korean. Original Article.
Yi JA , Oh JH , Choi DY .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):266-274. Korean. Original Article.
Hah JO , Kim HS , Lee KS , Chung HL , Kang IJ , Kang CM .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):259-265. Korean. Original Article.
Park JE , Seo JJ , Moon HN , Park CJ , Chi HS , Ghim T .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):250-258. Korean. Original Article.
Park SK , Kim HM , Jeong JY , Park SJ , Park JH , Kim SR , Hong SM .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):235-249. Korean. Original Article.
Lyu CJ .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):222-234. Korean. Original Article.
Hah JO .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):213-221. Korean. Original Article.
Tsukimoto I .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):206-212. English. Review.
Hayashi Y .
Korean J Pediatr Hematol Oncol. 1999 Oct;6(2):199-205. English. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.