Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Son JW , Koh KK , You SM , Ryu WS , Ahn JY , Kim HG , Kim DS , Kim HS , Oh KJ , Shin EK .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1053-1059. Korean. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1053
Lee TH , Kim JH , Kim WJ , Park JY , Kang HS , Choue CW , Kim KS , Song JS , Bae JH .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1048-1052. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1048
Hyun DW , Hur SH , Han SW .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1044-1047. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1044
Jeong SA , Kim H , Cha KH , Jun JY , Yoon PJ , Yeum CH , Park J , Cho NS , Hong SP .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1036-1043. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1036
Kim W , Jeong MH , Cha KS , Lee SH , Lim JH , Kim HG , Park HW , Hong YJ , Park OY , Kim JH , Ahn YK , Park JT , Kim MH , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1028-1035. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1028
Shin MS , Park HY , Lim Y , Shin GJ , Jang Y , Jang BC , Chung N .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1018-1027. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1018
Lee JH , Kim YJ , Sohn DW , Oh BH , Lee MM , Park YB , Choi YS .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):1011-1017. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.1011
Kim J , Park SW , Lee SW , Lee JW , Kim YH , Lee CW , Hong MK , Kim JJ , Kwon SU , Kim JS , Park SJ .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):996-1003. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.996
Jin ES , Lee YA , Chon S , Kim HS , Jung SM , Park SS , Choi RK , Leem DS , Hong SG , Hwang HK .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):987-995. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.987
Synn YC , Kim YN , Hyun DW , Hur SH , Park NH .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):977-986. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.977
Hong YJ , Jeong MH .
Korean Circ J. 2003 Nov;33(11):967-976. Korean. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.2003.33.11.967
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.