Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Baek JT , Jin SW , Jang YS , Kim MS , Kim YJ , Kim HY , Kim CJ , Park JC , Chae JS , Kim JH , Hong SJ , Choi KB .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):125-128. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.125
Lee SY , Park JE .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):119-124. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.119
Rhew JY , Jeong MH , Kang KT , Lee SH , Park JC , Ahn YK , Kim YH , Cho JG , Ahn BH , Kim SH , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):114-118. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.114
Chun H , Kim S , Sung J , Paek D .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):107-113. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.107
Choi KJ , Kim WT , Nam GB , Song JK , Kim JJ , Park SW , Park SJ , Park CH , Kim YH , Choi YS , Leem CH .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):94-106. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.94
Choe SC , Kim HS , Oh BH .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):83-93. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.83
Yoon SN , Park CH , Shin JH , Yoon MH , Hwang KH .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):74-82. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.74
Choi SY , Tahk SJ , Lian ZX , Yoon MH , Koh JH , Shin JH , Kim HS , Choi BI .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):54-62. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.54
Kim YA , Jeong MH , Cho JH , Park JC , Lee SH , Kang KT , Rhew JY , Kim NH , Kim KH , Lee SU , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Cho SK , Kim SH , Kang JC .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):39-44. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.39
Lee SH , Jeong MH , Park OY , Kim W , Kim KH , Kang KT , Rhew JY , Park JC , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):31-38. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.31
Kim W , Jeong MH , Kim KH , Park JC , Lee SH , Rue JY , Kang KT , Ahn YK , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):24-30. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.24
Park JS , Hong GR , Shin DG , Kim YJ , Shim BS .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):16-23. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.16
Kim HD , Kim H , Rah BJ , Kim MH , Kim CW , Kim HW , Kim DJ , Kim YB .
Korean Circ J. 2001 Jan;31(1):5-15. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2001.31.1.5
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.