Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Moon CI , Kim SM , Park JS , Choi JW , Song CS .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):232-232. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.232
Chang HJ , Yoon YS , Kim BK , Pyun WB , Choi S , Park YB , Lee SK , Shim WH .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):227-231. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.227
Kim SY , Park HS , Park SJ , Park KW , Seo JK , Kwan J , Park KS , Lee WH .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):221-226. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.221
Cha KS , Jeong MH , Lee SU , Cho CS , Joo SB , Kim NH , Kim KH , Cho JH , Kim SH , Ahn YK , Cho JG , Lee JH , Park CS , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):208-220. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.208
Cho MC , Kwak NJ , Piao H , Youn TJ , Kim DW , Ahn HY , Kim YG , Kim ST .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):198-207. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.198
Yu JJ , Noh CI , Son JS , Song JY , Kim HS , Bae EJ , Choi JY , Yun YS , Jung HI , Choi Y .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):191-197. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.191
Moon KS , Choi RK , Lim DS , Park HS , Hong SK , Lee YT , Hwang HK .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):183-190. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.183
Choi SY , Shin JH , Kim HS , Tahk SJ , Choi BI , Kim DS , Jang YS , Kim HS , Ryu JC , Kim DI , Kim DS .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):174-182. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.174
Kim JS , Kim YJ , Moon KS , Kim IW , Choi RK , Han CH , Goh CW , Lim DS , Park HS , Hong SK , Hwang HK .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):166-173. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.166
Ahn S , Lee MH , Pyun WB , Kim SS .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):153-165. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.153
Kim SW , Song JK , Kang SH , Kang DH , Park SW , Kim JJ , Park JH , Park SJ .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):147-152. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.147
Jeon DS , Lee MY , Lee GH , Youn HJ , Jeon HK , Kim HY , Seung KB , Park JC , Chae JS , Kim JH , Hong SJ , Choi GB .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):141-146. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.141
Park SW , Hong MK , Lee CW , Kim JJ , Park HK , Lee NH , Cho GY , Nah DY , Kang DH , Song JK , Kim MK , Park SJ .
Korean Circ J. 2000 Feb;30(2):125-133. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.2000.30.2.125
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.