Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim JK , Kim WG , Jeon SH , Koh YY , Lim DS , Ryu JC , Hong SK , Hwang HK , Hong SR , Hyon MS .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):844-847. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.844
Kim YW , Ha JW , Shim WH , Koh YW .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):840-843. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.840
Kim JS , Park DG , Park KC , Hong KS , Doo YC , Han KR , Oh DJ , Ryu KH , Rim CY , Koh YB , Lee KH , Lee Y .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):833-839. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.833
Chang HJ , Kang S , Rim SJ , Choi D , Goh CW , Kim JY , Ha JW , Jang Y , Chung N , Shim WH , Cho SY , Roh JK , Kim SK , Cho SH .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):828-832. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.828
Park DG , Hong KS , Doo YC , Han KR , Oh DJ , Ryu KH .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):822-827. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.822
Lee SC , Kim DK , Park SW , Huh JE , Park SJ , Gwon HC , Kim JS , Lee SH , Hong KP , Park JE , Seo JD , Lee WR .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):812-821. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.812
Kang DH , Song H , Song JK , Kim HS , Lee JH , Lim HY , Lee JW , Park SW , Park SJ , Song MG .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):802-811. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.802
Lee HG , Bae WH , Park YH , Park YI , Kim SH , An BJ , Chun KJ , Hong TJ , Shin YW .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):796-801. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.796
Hwang GS , Kim YH , Lee HS , Kim BS , Lee SJ , Pak HN , Lim DS , Park CG , Seo HS , Shim WJ , Oh DJ , Ro YM .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):788-795. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.788
Moon KW , Chung WS , Youn HJ , Baek SH , Yoo KD , Oh YS , Jun HK , Park JW , Chae JS , Kim JH , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):781-787. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.781
Kim DH , Kwan J , Seo JK , Kim SS , Lee HJ , Cho SW , Park KS , Lee WH .
Korean Circ J. 1999 Aug;29(8):773-780. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.8.773
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.