Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Cho JG .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):440-447. Korean. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.440
Park SW , Cha KS , Lee SH , Park JW , Woo YS , Kim MH , Kim YD , Kim JS .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):424-428. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.424
Kim GY , Jang GS , Hong SP , Youn SJ , Kim YK , Kim HJ .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):415-418. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.415
Yun YS , Kim HS , Song JY , Ko JT , Noh CI , Choi JY .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):408-414. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.408
Park KS , Kong ID , Park KC , Lee JW .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):403-407. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.403
Kim DK , Rhim CY , Hong KS , Park DG , Doo YC , Han KR , Ryu KH , Oh DJ , Koh YB , Lee KH , Lee Y .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):374-381. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.374
Jee SH , Yoon YS , Kim H , Go E , Shim WH , Song KS .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):366-373. Korean. Meta-Analysis. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.366
Bae Y , Jeong MH , Kim NH , Park HW , Kang KT , Lee SH , Park WS , Cho JH , Kim SH , Kim JW , Ahn YK , Cho JG , Park CS , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):357-365. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.357
Hong MK .
Korean Circ J. 1999 Apr;29(4):353-356. Korean. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.1999.29.4.353
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.