Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 27
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee SH , Hwang HK , Jeong YS , Oh MH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1633-1637. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1633
Na BW , Lim SW , Park JW , Park PW , Cho YK , Kim TY , Cha DH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1630-1632. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1630
Lee JM , Youn HJ , Lee HS , Jun EJ , Chung WS , Oh YS , Kim CM , Kim JH , Choi GB , Hong SJ , Lee GY , Sim SI .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1624-1629. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1624
Choung B , Lee D , Ahn S , Lee M , Kim M , Kim S , Kim S .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1620-1623. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1620
Kwon JI , Kim YJ , Choi KL , Choi SJ , Jung WH , Kim EA , Shon MS , Oh SJ , Choi IS , Shin EK .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1616-1619. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1616
Kim HY , Kim JH , Rho TH , Kim CJ , Jin SW , Yoo KD , Lee MY , Chae JS , Hong SJ , Choi KB .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1605-1615. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1605
Zo JH , Cho YS , Kim CH , Oh BH , Lee MM , Park YB , Choi YS , Lee YW .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1600-1604. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1600
Kim IS , Park SJ , Lim SH , Heo YS , Kim SW , Kim TH , Kim CJ , Ryu WS , Ryoo UH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1583-1589. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1583
Cho JH , Jeong MH , Park WS , Kim NH , Kim SH , Kim JW , Bae Y , Ahn YK , Park JH , Cho JG , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1577-1582. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1577
Choi JY , Lee JK , Cha ES , Sul JH , Lee SK , Choe KO .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1561-1576. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1561
Lee SW , Koo ES , Kim BS , Kang JH , Lee MH , Park JR , Shin HC , Jung HW , Lee HS .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1552-1560. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1552
Bae JH , Kim KB , Kim KS , Han SW , Kim YN , Park SY , Lee IK , Kim KY , Nam CW , Huh IS , Lee HJ , Lee SM .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1538-1551. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1538
Choe SC , Kim SY , Hong SK , Kim HS , Oh BH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1527-1537. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1527
Hyun DW , Kim KS , Synn YC , Park SY , Bae JH , Han CY , Kim YN , Kim KB .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1518-1526. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1518
Kim HS , Song JK , Lee JH , Kim YH , Kim MK , Kang DH , Kim JJ , Park SW , Park SJ , Song H , Lee JW , Seo DM , Song MG .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1509-1517. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1509
Ahn SJ , Kim JS , Ha KW , Hong SH , Cho WH , Lee SC , Park SW , Gwon HC , Kim DK , Lee SH , Hong KP , Park JE , Seo JD , Lee WR .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1502-1508. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1502
Bae JH , Kim YN , Han SW , Hyun DW , Synn YC , Kim KS , Kim KB , Lee SM .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1493-1501. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1493
Choi KJ , Lee IS , Lee SK , Hong MK , Park SW , Park SJ , Kim YH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1487-1492. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1487
Kwak MH , Lim SH , Heo YS , Park SJ , Kim IS , Kim SW , Kim TH , Kim CJ , Ryu WS , Ryoo UH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1480-1486. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1480
Goh CW , Rim SJ , Ha JW , Kwan J , Choi D , Kim JY , Hwang EK , Jang Y , Chung N .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1473-1479. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1473
Jin D , Lee Y , Lee H , Jung W , Kim Y , Oh S , Son M , Son J , Ahn T , Choi I , Shin E .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1465-1472. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1465
Cha KS , Kim MH , Kim YD , Kim HJ , Son YK , Park SW , Lee CJ , Lee JH , Park JW , Kim SH , Kim JS .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1452-1464. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1452
Yoon J , Lee SH , Kim JY , Lee HH , Lee MO , Kim SN , Hwang SO , Choe KH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1443-1451. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1443
Kim GA , Seo JK , Hong ES , Kwan J , Cho SW , Park KS , Lee WH .
Korean Circ J. 1998 Sep;28(9):1435-1442. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.9.1435
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.