Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kang KT , Jeong MH , Ahn YK , Cho JG , Park CS , Park JC , Kang JC .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1910-1915. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1910
Jang HC , Kim DS , An JO , Yoon SJ , Kim YS , Jeong KT , Park SC , Kim JM .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1899-1904. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1899
Kim YM , Park SC , Kwak SY , Kim WS , Kim SK , Hyon MS , Kwon YJ , Kim DW .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1889-1893. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1889
Lee SM , Choe CW , Kang HS , Kim KS , Song JS , Bae JH .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1882-1888. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1882
Choe SC , Kim HS , Jeong TS , Bok SH , Park YB .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1873-1881. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1873
Lim MK , Park JH , Lee H , Chung JW , Lee DS , Chung JK , Choi YH .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1861-1872. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1861
Bae JH , Kim YN , Kim KS , Kim KB , Park JH , Lee SM .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1852-1860. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1852
Koh YY , Hyon MS , Kim JK .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1841-1851. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1841
Cho JM , Kang HS , Choue CW , Kim KS , Song JS , Bae JH .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1836-1840. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1836
Doo YC , Park SJ , Kim JS , Lee JH , Hong KS , Park DG , Han KR , Oh DJ , Ryu KH , Rim CY , Koh YB , Lee KH , Lee Y .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1828-1835. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1828
Yoon YS , Hong BK , Choi DH , Kim SH , Kim DI , Kim SM , Jang Y , Shim WH .
Korean Circ J. 1998 Nov;28(11):1820-1927. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1998.28.11.1820
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.