Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Cho JG .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):800-807. Korean. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.800
Seo HS .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):793-799. Korean. Review. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.793
Kang HS , Kim W , Kim YR , Baek JC , Rheu HS , Lee S , Moung JI .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):787-792. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.787
Jin YJ , Lee JH , Choi JH , Na BG , Nam GB , Kim DW , Earm JH , Cho MC , Kim ST .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):780-786. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.780
Kim HJ , Kim DK , Won JI , Chun JH , Jo MS , Kim YI , Kim BO , Lee KJ .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):774-779. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.774
Kim CH , Zo JH , Seo JD , Lee YW , Edwards B .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):767-773. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.767
Lee SH , Ryu JC , Kim GY , Ahn S , Lee MH , Kim SS .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):758-766. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.758
Park SH , Kim MA , Hyon MS .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):744-757. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.744
Kim SS , Han DS , Park IT .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):738-743. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.738
Jang Y , Park HY , Kwon HM , Kim IJ , Kim JH , Yoon YW , Kim DS , Kim HS , Lee A , Song KS .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):730-737. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.730
Kim YH , Kang DH , Song JK , Hong MK , Kim JJ , Park SW , Park SJ , Song H .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):721-729. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.721
Choi DH , Hong BK , Shim WH , Jang Y , Cho SY .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):703-711. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.703
Kang JC .
Korean Circ J. 1997 Jul;27(7):701-702. Korean. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.7.701
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.