Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 18
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park CG , Oh DJ , Seo HS , Kim YJ , Lee SJ , Lee EM , Ahn JC , Song WH , Lim DS , Shim WJ , Ro YM .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1361-1361. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1361
Jeon DS , Kim JH , Yoo KD , Chae JS , Hong SJ , Choi KB .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1350-1360. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1350
Kim MA , Lee MY , Kim YK , Hyon MS , Hong SK , Park SH .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1336-1340. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1336
Oh BH , Oh SI , Han KH , Kim HS , Kim CH , Sohn DW , Lee MM , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1318-1327. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1318
Choi TM , Kim JS , Moon SH , Oh HK , Liee JH , Jun JY , Yeum CH , Yoon PJ , Hong SP .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1310-1317. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1310
Park SW , Oh DJ , Park CG , Rha SW , Kim EJ , Ahn JC , Song WH , Lim DS , Shim WJ , Ro YM .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1303-1309. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1303
Choi H , Cha TJ , Park SM , Kim J , Choi HJ , Yoo HD , Park SJ , Kim YS , Joo SJ , Lee JW .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1289-1297. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1289
Choi D , Jang Y , Hong B , Lee N , Kim T , Ha JW , Rim S , Chung N , Shim WH .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1280-1288. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1280
Hong MK , Park SW , Lee CW , Lee SG , Lee IS , Park HK , Kim JW , Choi KJ , Kang DH , Song JK , Kim JJ , Kim YH , Park JH , Park SJ .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1272-1279. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1272
Kim YH , Hong MK , Kim JW , Lee SK , Lee CW , Cheong SS , Choi KJ , Kang DH , Song JK , Kim JJ , Park SW , Park SJ .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1265-1271. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1265
Han KJ , Mok JO , Shin WY , Lee KH , Kim CH , Choi TM , Lee SW , Kim SK , Kwon YJ .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1258-1264. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1258
Lee N , Jang Y , Hong B , Choi D , Ha J , Rim S , Kim T , Shim W , Cho S .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1249-1257. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1249
Doo YC , Hong KS , Seo JY , Kim JS , Yoo HS , Park SJ , Park DG , Han KR , Oh DJ , Ryu KH , Rim CY , Koh YB , Lee Y , Park YH , Park JB .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1239-1248. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1239
Choi KJ , Kim YH , Kim JJ , Kang DH , Hong MK , Park SW , Park CH , Park SJ .
Korean Circ J. 1997 Dec;27(12):1233-1238. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1997.27.12.1233
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.