Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 21
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim SK , Jeon JW , Kim CH , Lee SW , Choi TM , Kwon YJ .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):593-597. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.593
Moon KW , Park JH , Yoo KD , Park JW , Youn HJ , Chung WS , Kim JH , Choi GB , Hong SJ , Lee SH , Kwak MS .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):586-592. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.586
Hur SC , Chun DS , Lee KH , Cha H .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):578-585. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.578
Yoon PJ , Jung M , Kim JS , Jun JY , Yeum CH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):553-560. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.553
Yoo HJ , Park JS , Kim H , Ryoo UH , Rah BJ , Kim HD .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):541-552. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.541
Lee JY , Yoo BS , Ahan SC , Hwang SO , Yoon JH , Park KS , Choe KH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):526-532. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.526
Jeong JH , Oah HM , Lim JH , Kim BJ , Kim KH , Lee KI , Kim YS , Kim BW , Kim JH , Hong TJ , Kim YK , Shin YW , Shin YK .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):514-525. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.514
Han KH , Park YB , Chae IH , Kim HS , Sohn DW , Oh BH , Lee MM , Choi YS , Seo JD , Lee YW , Inazu A , Mabuchi H .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):500-506. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.500
Cheigh YH , Chae SC , Jun JE , Park WH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):490-499. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.490
Doo YC , Rim CY , Lee JM , Koh SH , Han KR , Oh DJ , Ryu KH , Koh YB , Lee Y .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):483-489. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.483
Oh JY , Shin GJ , Park SH , Lee WH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):473-482. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.473
Park HY , Kwon HM , Kim HS , Song KS , Kim CH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):465-472. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.465
Kim CM , Kim SR , Youn HJ , Lee MY , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):455-464. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.455
Choi JW , Song CS , Imm CW , Ahn TH , Choi IS , Shin IK , Park YH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):449-454. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.449
Lim DS , Kim YH , Lee SC , Park CG , Seo HS , Shim WJ , Oh DJ , Ro YM .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):442-448. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.442
Youn HJ , Chung WS , Kim JJ , Park JC , Kim CM , Chae JS , Park IS , Kim JH , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):431-441. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.431
Lee HJ , Choe CW , Kang HS , Kim KS , Kim MS , Song JS , Bae JH .
Korean Circ J. 1996 Apr;26(2):420-430. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1996.26.2.420
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.