Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kang JS , Won SY , Jeon IM , Jang MK , Choi SC , Jeong JW , Park YK , Park OK .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):621-624. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.621
Kim HS , Lim SW , Yoon YS , Chung NS , Shim WH , Cho SY , Kim SS .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):614-620. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.614
Son JW , Lee CS , Han SW , Lee SW , Kim SK , Kwon YJ .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):609-613. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.609
Lim HK , Lee OC , Lee JU , Kim KS , Kim JH , Lee BH , Lee CK .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):603-608. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.603
Song JS , Kim YS , Cheong HJ , Kang HS , Choue CW , Kim KS , Kim MS , Bae JH .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):597-602. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.597
Kim YJ , Oh PS , Shin S , Kang JC , Lee J .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):590-596. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.590
Lee BH , Kim KS , Kim JH , Lim HK , Lee CK , Shin SH , Kim SK .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):580-589. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.580
Yoon JI , Kim BO , Rhee KJ , Lee YS , Choi SK , Yoo WS , Suh SK .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):566-570. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.566
Lee SH , Seung KB , Kang DH , Lee KH , Kim PK , Park DJ , Chae JS , Kim HY , Hong SJ , Choi KB .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):561-565. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.561
Park HY , Kim HS , Kwon HM , Jang YS , Cho SY , Kim HS .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):542-548. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.542
Shin HJ , Kim YH , Prk HN , Park CH , Seo HS , Shim WJ , Oh DJ , Park JE , Ro YM .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):533-541. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.533
Ha JW , Cho SY , Jang YS , Chung NS , Shim WH , Kim SS , Lee WK .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):522-532. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.522
Yun YS , Shin HC , Syn HC , Yoo KY , Park BJ , Ahn YO .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):510-521. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.510
Kim PS , Cho SY , Shim WH , Chung NS , Jang YS , Ahn JB , Cho JY , Kim SS .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):498-509. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.498
Kang JC .
Korean Circ J. 1993 Aug;23(4):495-497. Korean. Editorial. https://doi.org/10.4070/kcj.1993.23.4.495
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.