Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 17
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park KS , Kim CH , Min BC , Choe KH .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):141-147. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.141
Yoo WS , Koh WS , Cho BY , Choi SK .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):128-134. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.128
Kim CJ , Kim YD , Oh DJ , Oh BH , Lee MM , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):121-127. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.121
Kim YJ , Lee HW .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):108-120. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.108
Seo BK , Doh MH , Cho JH , Chung SI , Lim HO , Woo SK , Kim CH , Oh BH , Lee YW .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):98-107. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.98
Paik KK , Shim WH , Jang YS , Kwon J , Tahk SJ , Cho SY , Kim SS , Lee WK .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):89-97. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.89
Jeon ES , Oh BH , Chung JK , Lee MC , Lee MM , Park YB , Seo JD , Lee YW , Koh CS .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):77-88. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.77
Sohn DW , Oh DJ , Kim YD , Chung JK , Lee MM , Lee MC , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW , Koh CS , Lee BW .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):68-76. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.68
Kim MA , Koh EM , Hong SK , Sohn DW , Oh BH , Lee MM , Lee MC , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW , Koh CS .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):62-67. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.62
Lee KH , Lee BW , Moon DH , Kim BT , Jung JK , Park YB , Lee MC , Seo JD , Lee YW , Koh CS .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):50-61. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.50
Kwak CH , Hwang JY , Jung JH , Lee CK , Chae SC , Jun JE , Park WH .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):45-49. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.45
Paik KK , Cho SY , Tahk SJ , Park SJ , Shim WH , Lee WK , Jung IM .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):37-44. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.37
Hong MK , Shim WH , Jang YS , Tahk SJ , Cho SY , Kim SS , Lee WK , Chang BC , Kang MS , Cho BK , Hong SN , Hong PW .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):29-36. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.29
Kim DK , Kim YD , Oh DJ , Kim CJ , Lee MM , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):19-28. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.19
Shin YW , Park HJ , Sung SC .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):11-18. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.11
Park HM , Kim JG , Jun SJ , Chae SC , Jun JE , Park WH .
Korean Circ J. 1990 Mar;20(1):1-10. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.4070/kcj.1990.20.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.