Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 16
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Ryu KH , Lee HS , Park HC .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):780-786. Korean. Case Report.
Han BS , Kim CH , Oh BH , Lee MM , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):776-779. Korean. Case Report.
Kang WK , Ku DH , Shin SH , Jeong YC , Jeon ES , Park JH .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):770-775. Korean. Case Report.
Kim SG , Kwon YJ .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):765-769. Korean. Case Report.
Baek SH , Chung WS , Chun SS , Kim CS , Choi KB , Hong SJ .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):756-764. Korean. Case Report.
Chae H , Kim SH , Suh KP .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):749-755. Korean. Original Article.
Sung SH , Rho JR .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):740-748. Korean. Original Article.
Kim KH , Park YS , Shin GJ , Lee WH , Han WS .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):734-739. Korean. Original Article.
Lee HW , Jo IH , Kim YJ , Shim BS , Lee HW .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):726-733. Korean. Original Article.
Oh IT , Ryu KH , Hong KP , Rim CY , Koh YB , Lee Y .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):716-725. Korean. Case Report.
Koh KK , Kim MA , Kim JJ , Oh BH , Lee MC , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW , Koh CS .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):707-715. Korean. Original Article.
Kim HS , Shim WH , Tahk SJ , Jang YS , Cho SY , Kim SS , Lee WK .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):700-706. Korean. Original Article.
Ryu KH , Oh BH , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):685-699. Korean. Original Article.
Park CH , Lee Y .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):677-684. Korean. Original Article.
Shin YW .
Korean Circ J. 1989 Dec;19(4):668-676. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.