Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 18
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kwon YJ , Seo SW , Kim SG .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):389-393. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.389
Lee WS , Lee IK , Kim KS , Kim YN , Kim KB .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):381-387. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.381
Jeong MH , Park SJ , Kim SG , Cho JG , Park JC , Kang JC , Park OK .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):373-380. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.373
Lee HS , Joo IJ , Kim ES , Lee HC .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):367-372. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.367
Kang JC , Park SJ , Kim SG , Jeong MH , Park JC , Park OK .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):357-365. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.357
You SK , Um MR , Noh CI , Choi JY , Yun YS , Hong CY .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):349-356. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.349
Rhi JL , Noh CI , Choi JY , Yun YS , Hong CY , Kim CH .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):335-347. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.335
Shim WH , Lee DK , Park SH , Cho SY , Lee WK , Kim SS , Chung NS .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):323-333. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.323
Kwon HM , Kim HJ , Kim HS , Oh SH , Lee WY .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):315-321. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.315
Song JK , Oh BH , Chung JK , Park YB , Seo JD , Lee YW , Koh CS .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):299-314. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.299
Jeon ES , Kim DK , Oh BH , Chung JK , Lee MM , Park YB , Seo JD , Lee YW , Koh CS .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):289-298. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.289
Kim SK , Jeon ES , Kim YH , Oh BH , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):281-287. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.281
Choue CW , Kim KS , Kim MS , Song JS , Bae JH .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):273-280. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.273
Park JC , Hong KP , Rim CY , Koh YB , Lee Y .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):265-271. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.265
Chae JS , Park JC , Kim JS , Kim JH , Hong SJ , Choi KB , Kim HJ .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):259-264. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.259
Seo JD , Park YB , Oh BH , Lee MM , Choi YS , Lee YW .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):247-257. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.247
Shim WH , Chung SM , Cho SY , Park SJ , Chung NS , Lee WK , Cho BK , Hong SN , Hong PW .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):239-246. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.239
Seo JD , Park YB , Oh BH , Lee MM , Choi YS , Lee YW .
Korean Circ J. 1987 Jun;17(2):223-237. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1987.17.2.223
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.