Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 19
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lim JK , Byon JS , Kim SJ , Lim JY , Lim SC , Lee DJ .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):257-283. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.257
Lee MM , Park YB , Choi YS , Seo JD , Lee YW , Roh C , Park JH .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):245-255. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.245
Kim KS , Byun YZ , Kim YN , Hur JW , Kim KB , Kwon YJ .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):233-243. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.233
Kim JW , Kim YC , Lee HC .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):225-231. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.225
Shin BJ , Lim SB , Choi TR , Lee BH , Lee CK , Sohn ES .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):213-223. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.213
Kim GS , Seo MS , Chun JK , Kim WT , Ko YJ , Song CS .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):203-212. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.203
Won KH , Chang MY , Oh KS , Kim YC , Lee HC .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):195-201. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.195
Yoon YS , Hong CY , Chung KJ .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):185-193. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.185
Kim KS , Cho SH , Lee SY , Choi GJ , Lee HJ , Lee KS .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):173-184. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.173
Cha KS , Lee SY , Ryoo UH .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):165-171. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.165
Lee MH , Suh SK .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):151-164. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.151
Kim OH , Kim KS , Kim MS , Bae JH , Song JS .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):141-150. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.141
Park JE , Suh SK .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):123-134. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.123
Kim CH , Kwon GI , Hong KP , Lee MM , Park YB , Choi YS , Seo J , Lee YW .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):113-121. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.113
Han SW , Shin DH , Joo SE , Lee BH , Lee CK .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):107-112. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.107
Lee HS , Kim JH , Lee WH , Kim YC , Yoo SW , Lee HC , Yu HS .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):97-105. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.97
Han MC , Park JH , Han MH , Min BK , Lee SJ .
Korean Circ J. 1983 Jun;13(1):91-96. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4070/kcj.1983.13.1.91
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.