Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 19
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Ryu HY , Jin BL , Kim JM , Kil HR .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):137-140. Korean. Case Report.
Kim KT , Kim YM , Park SE , Nam SO , Park JH .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):131-136. Korean. Case Report.
Han MK , Park YI , Kim JH , Lee JJ , Kang HY .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):125-130. Korean. Case Report.
Kang EK , Yang HR , Seo JK , Bai SH , Jeong JY , Ko JS , Ha IS , Song JH , Wi KA , Shin YS .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):120-124. Korean. Case Report.
Kim MS , Kim KS .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):114-119. Korean. Original Article.
Choi YK , Hong JM , Lim HK , Ihn SM , Kil HR .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):109-114. Korean. Original Article.
Kim YD , Kim SH , Kim KJ , Im HJ , Lee H .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):103-108. Korean. Original Article.
Jang SH , Choi EK , Eun SH , Kim SJ .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):88-94. Korean. Original Article.
Chung JH , Ha SJ , Kim BS , Hong SJ .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):79-87. Korean. Original Article.
Lee TW , Seong SJ , Ahn BM , Yoo IR , Kim IS , Kim ER , Kim SH , Bahk YW .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):72-78. Korean. Original Article.
Han SP , Park SK , Song CH , Park J , Kim KS , Choi YY .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):64-71. Korean. Original Article.
Kim KA , Shin SM , Choi JH .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):55-63. Korean. Original Article.
Jo EK , Song CH , Park JK , Lee JH , Kim DS .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):44-54. Korean. Original Article.
Ryu KH , Kim JS , Lee EH , Kwon IS , Hahn SH .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):37-43. Korean. Original Article.
Cho SJ , Lee KH , Jang YT .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):24-36. Korean. Original Article.
Jung YK , Soh JH , Pee DH , Shin YK , Lee KH , Eun BL , Park SH .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):16-23. Korean. Original Article.
Park SM , Kim EY , Rho YI , Park SK , Park YB , Moon KR , Pyo KS .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):10-15. Korean. Original Article.
Lee JK .
J Korean Pediatr Soc. 2002 Jan;45(1):1-9. Korean. Review.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.