Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Choi JW , Yun DK , Kim PK , Song KS .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):748-752. Korean. Case Report.
Lee CO , Lee TH , Lee DW , Lee SJ .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):743-747. Korean. Case Report.
Kim YC , Park JO .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):737-742. Korean. Case Report.
Kang SU , Choi JH , Kwon EB , Yun CK , Ko KW , Chi JG , Kim CW .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):730-736. Korean. Case Report.
Kim YG , Chang SH , Choi HS , Lim BK , Kim JS .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):723-729. Korean. Original Article.
Kim BK , Shin SH , Kwon YD .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):717-722. Korean. Original Article.
Kim NH , Park WA , Kim IH , Chung CY , Kim SW .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):708-716. Korean. Original Article.
Rhee KS , Chung YH .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):699-707. Korean. Original Article.
Min JS , Ahn CI .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):687-698. Korean. Original Article.
Doh KC .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):674-686. Korean. Original Article.
Choi J , Kim KS , Lee WG , Lee KS .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):669-673. Korean. Original Article.
Chung MY , Chung KS , Park CI , Lee YB .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):656-668. Korean. Original Article.
Park JY , Kim JG , Lee K .
J Korean Pediatr Soc. 1982 Jul;25(7):649-655. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.