Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 22
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park BH , Park SH , Seo JH , Ko MH , Chung GH .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):659-659. English. Published Erratum. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.659
Park M , Kim HS , Lee JH , Yun DH , Chon J , Han YJ .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):654-658. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.654
Bang H , Chun SM , Park HW , Bang MS , Kim K .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):649-653. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.649
Lee DH , Park DS , Kim DH , Lee SH , Cho HM .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):645-648. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.645
Lee SH , Seo JH , Park SH , Won YH , Ko MH .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):640-644. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.640
Kim SK , Kim AR , Kim JY , Kim DY .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):634-639. English. Case Report. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.634
Lee SH , Shim JS , Kim K , Moon J , Kim M .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):624-629. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.624
Kim JH , Kim JY , Choi CM , Lee JK , Kee HS , Jung KI , Yoon SR .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):616-623. English. Randomized Controlled Trial. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.616
Choi JK , Kim HD , Sim YJ , Kim GC , Kim DK , Yu BC , Park SS , Jeong HJ .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):609-615. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.609
Jaysrichai T , Suputtitada A , Khovidhungij W .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):599-608. English. Validation Studies. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.599
Shin KY , Choi EH , Lim JY , Cho AR , Lim YH .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):592-598. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.592
Ziliotto A , Cersosimo MG , Micheli FE .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):586-591. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.586
Hyun CW , Han EY , Im SH , Choi JC , Kim BR , Yoon HM , Lee YK .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):577-585. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.577
Kim KH , Kim YH , Kim MS , Park CH , Lee A , Chang WH .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):570-576. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.570
Kim J , Kim Y , Yang KI , Kim DE , Kim SA .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):545-552. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.545
Kim SH , Oh BM , Han TR , Jeong HJ , Sim YJ .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):535-544. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.535
Nam DH , Jung AY , Cheon JH , Kim H , Kang EY , Lee SH .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):517-523. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.517
Yang S , Choi KH , Son YR .
Ann Rehabil Med. 2015 Aug;39(4):509-516. English. Original Article. https://doi.org/10.5535/arm.2015.39.4.509
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.