Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 23
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park IK , Kang JO , Kim TY , Keum DG .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):878-884. Korean. Original Article.
Ki CS , Yang YS , Kim JW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):870-877. Korean. Original Article.
Son BR , Kim YK .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):858-869. Korean. Original Article.
Kang BK , Kim WK , Lee WI , Lee HJ .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):853-857. Korean. Case Report.
Choi KM , Cho DH , Kim HO .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):847-852. Korean. Original Article.
Kil YK , Choi YJ , Cho SR , Kim HJ , Kim HO .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):839-846. Korean. Original Article.
Whang DH , Kim HS , Kwon SY , Park MH .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):830-838. Korean. Original Article.
Kim SJ , Yang YS , Kim SH , Kim DW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):821-829. Korean. Original Article.
Kang MS , Lee EY , Son HC , Kim SH .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):812-820. Korean. Original Article.
Sir JU , Lee HR , Kim TY .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):805-811. Korean. Original Article.
Lee DS , Cho HI .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):791-804. Korean. Original Article.
Yang YS , Ki CS , Kim JW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):781-790. Korean. Comparative Study.
Shin YS , Ihm CH , Jeong JH , Choi BK , Kwon KC , Koo SH , Park JW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):772-780. Korean. Original Article.
Choi MY , Yoo JW , Choi TY , Kim YT .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):764-771. Korean. Original Article.
Kim JS , Kim EC .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):757-763. Korean. Original Article.
Lee SY , Pai CH .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):743-756. Korean. Original Article.
Lee YW , Jeong GY , Park EJ , Kim JW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):735-742. Korean. Original Article.
Park J , Park J , Rheem I , Song J , Park H , Kim J , Chang M .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):725-734. Korean. Original Article.
Lee JR , Lee WI , Suh JT .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):718-724. Korean. Original Article.
Kim JU , Kim JW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):711-717. Korean. Original Article.
Jeon CH , Kim SK , Lee SC .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):703-710. Korean. In Vitro.
Choi YJ , Kil YK , Cho SR , Kim HJ , Baick SH .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):694-702. Korean. Case Report.
Cho D , Hong WP , Kim HJ , Ryang DW .
Korean J Clin Pathol. 1997 Oct;17(5):689-693. Korean. Case Report.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.