Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 19
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Lee SI , Kim WK , Jun JS , Baik KR , Yang SH , Bang YJ , Song YO .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):307-314. Korean. Original Article.
Shin SW , Choi KM , Yun JE , Park SM , Choi CW , Kim JS .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):299-306. Korean. Original Article.
Kim SH , Kim HW , Choi WC , Kim BK .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):288-298. Korean. Original Article.
Jung IM , Roh DY , Choi KJ , Song SY , Kim WH .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):276-287. Korean. Original Article.
Jang SK , Lee JH , Son JW , Lee CH , Kim JI , Chae SY .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):268-275. Korean. Original Article.
Choi SW .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):261-267. Korean. Original Article.
Jung JK , Lee MC , Koh CS .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):252-260. Korean. Original Article.
Kim DW , Kim HJ , Kim HY , Yoo KD , Lee JW , Jin JY , Han CH , Min WS , Park JW , Kim CC , Kim DJ .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):247-251. Korean. Original Article.
Yoo NC , Kim JH , Lee YY , Kim SK , Kim SK , Lee WY , Cha BS , Choi JH , Lim HY , Roh JK , Kim BS .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):236-246. Korean. Original Article.
Kim JH , Kim BS , Choi JJ , Kim KM , Yoo NC , Choi JH , Lim HY , Roh JK , Lee KS , Kim BS .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):225-235. Korean. Original Article.
Yoo HY , Yoon YK , Oh SK .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):221-224. Korean. Original Article.
Lee ST , Lee SK , Park CS .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):213-220. Korean. Original Article.
Yoo KY , Roh DY , Choi KJ .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):202-212. Korean. Original Article.
Kim WH , Kim YI .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):196-201. Korean. Original Article.
Yang DH , Son SS , Kang JS , Chang SI .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):182-195. Korean. Original Article.
Moon SD , Yoo WS , Hwang IW .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):176-181. Korean. Original Article.
Lee CH , Choi KH , Seo JK .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):170-175. Korean. Comparative Study.
Kim SW , Kim JP .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):166-169. Korean. Original Article.
Kim JB , Seo KS , Cho MH .
J Korean Cancer Assoc. 1993 Apr;25(2):159-165. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.