Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park JH , Yang CW , Jin DC , Shin WS , Park IS , Chang YS , Bang BK .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):85-87. Korean. Original Article.
Pyun HY , Park SB , Cho HY , Lee KM .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):78-84. Korean. Original Article.
Kim YT , Kim SB , Park SK , Park JS , Hong CD , Sung KB .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):74-77. Korean. Original Article.
Bae CH , Yoon J , Lee KH , Kim MJ .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):70-73. Korean. Original Article.
Kim HC , Park SB , Cho WH , Park CH , Kim JR , Jeon DS .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):62-69. Korean. Original Article.
Choo WS , Kim KW , Yang DH , Hong SY .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):56-61. Korean. Original Article.
Lee OY , Lee KT , Yang SC , Rhee JC , Park CH , Kang CM , Park HC , Cho SS .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):49-55. Korean. Original Article.
Chung HY , Kim JS , Rho YJ , Kim JS , Chung HY .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):40-48. Korean. Original Article.
Shin YT , Rhee SK , Jeong MS , Shin SH , Yi GW .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):33-39. Korean. Original Article.
Lee HY , Bae HM , Kim YK , Sohn SH , Kim HS , Choi KH , Ha SK , Han DS .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):23-32. Korean. Original Article.
Cho BS , Ahn CI , Lee CE , Pyung KH .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):10-22. Korean. Original Article.
Lee JS , Pai KS , Park KI , Kwon OH .
Korean J Nephrol. 1992 Mar;11(1):1-9. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.