Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 20
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Ji YC , Kim YB , Park SW , Hwang SN , Kwon JT , Min BK , Choi DY , Suk JS .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):570. Korean. Case Report.
Ahn KU , Hong SK , Whang K , Pyen JS , Kim HJ , Han YP , Hu C .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):565-569. Korean. Case Report.
Jang YG , Whang K , Pyen JS , Kim HJ , Han YP , Hong SK , Hu C .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):560-564. Korean. Case Report.
Kim JH , Song JH , Kim MH , Park HK , Kim SH , Shin KM , Park DB .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):556-559. Korean. Case Report.
Lee CH , Lee JK , Kwun BD .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):547-555. Korean. Case Report.
Kim Y , Rhee DY .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):541-546. Korean. Case Report.
Park SJ , Oh SM , Shin DI , Park SH .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):532-540. Korean. Case Report.
Choi C , Kim KS , Choi HY , Kim CJ , Kim HI , Lee JC .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):523-531. Korean. Original Article.
Choi HY , Bae SH .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):514-522. Korean. Original Article.
Kang SD , Jeong JW , Moon BS , Kim JM .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):509-513. Korean. Original Article.
Yeom KH , Kim GK , Yee KT , Park JT , Lim YJ , Kim TS , Rhee BA , Leem W .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):498-508. Korean. Original Article.
Choi CR , Rha HK , Lee KJ , Cho KK , Park SC , Park HK , Cho JK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):493-497. Korean. Original Article.
Kong MH , Shin YS , Huh SK , Kim DI , Lee KC .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):486-492. Korean. Original Article.
Kim OH , Choi CH .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):475-485. Korean. Original Article.
Lee KS , Doh JW , Bae HG , Yun IG .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):470-474. Korean. Original Article.
Kim GB , Choi HJ , Shin HC , Kim IS , Kim KU , Huh JT , Kim HD .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):460-469. Korean. Original Article.
Choi GS , Bae JH , Woo BK , Kim SH , Kim OL , Choi BY , Cho SH .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):452-459. Korean. Original Article.
Kim JH , Song JH , Kim MH , Park HK , Kim SH , Shin KM , Park DB .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):446-451. Korean. Original Article.
Paek IS , Ko Y , Kim YS , Oh SH , Oh SJ , Kim KM , Kim NK .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):436-445. Korean. Original Article.
Kim EY , Song JH , Kim MH , Park HK , Kim SH , Shin KM , Park DB .
J Korean Neurosurg Soc. 1999 Apr;28(4):429-435. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.