Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 18
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chung JM , Choi YH , Tak WY , Cho JH , Kim SK , Kwon YO , Kim YT , Kwon HM .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):562-565. Korean. Case Report.
Chung JM , Choi YH , Kim DH , Lee CH , Kim SK , Kwon HM , Kwon YO .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):558-561. Korean. Case Report.
Jang JH , Oh SM , Kim HS , Kim GH , Mun BS , Shin KD , Lee ST , Kim DG , Ahn DS , Han YM .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):553-557. Korean. Case Report.
Yang US , Cho M , Song CS , Lee SH , Song GA , Park SK , Oah HM , Kang YH , Park SM , Lee SK , Kim DH .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):547-552. Korean. Case Report.
Park SH , Kim SJ , Lee MH , Kim HS , Bong JD , Oh JY , Cho ST , Chung IK , Yang SH .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):541-546. Korean. Original Article.
Ryu HS , Kim CD , Jeen YT , Hyum JH .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):532-540. Korean. Original Article.
Hyun JH , Lee SW , song CW , Ryu HS , Kim CD , Jeen YT , Kim KH , Lee HS , Lee SJ , Park HJ , Chun HJ , Um SH , Choi JH .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):525-531. Korean. Original Article.
Han NI , Berk PD .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):517-524. Korean. Original Article.
Park BC , Han BH , Lim JH , Kim JH , Lee CH , Chung HG .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):512-516. Korean. Original Article.
Chung YH , Lee YS , Lee JH , Suh DJ , Seo DW , Kwon KS , Yeom KH , Lim TW .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):498-511. Korean. Original Article.
Song IS , Choi KW , Kim CY , Jung HC , Lee DH , Kim TH , Chang DK , Kim YS , Jung JO , Byun JS , Lee KL .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):489-497. Korean. Original Article.
Kim SJ , Yoon CM , Rew JS , Choi SK , Park CS , Koo C .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):477-488. Korean. Original Article.
Song IS , Choi KW , Kim CY , Kim CW , Jung HC , Lee KM , Chin YJ , Chang DK , Jung WT .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):463-476. Korean. Original Article.
Kim HY , Kim YB , Jang MK , Lee JY , Lee JH , Kim SG , Rho BY , Choi JH , Seo JY , Kim JS , Kim JH .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):451-462. Korean. Original Article.
Song IS , Kim CY , Jung HC , Kim TH , Kim JM , Kim JS .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):441-450. Korean. Original Article.
Kang JK , Park IS , Chung JB , Park HJ , Lee YC , Kim PS , Moon YM .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):432-440. Korean. Original Article.
Jun JY , Yeum CH , Moon SH , Oh HK , Park YW , Lee SJ , Yun PJ .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):421-431. Korean. Original Article.
Park IS , Chon CY , Lee KS , Park HJ , Kim TI , Lee JD , Chung JP .
Korean J Gastroenterol. 1998 Apr;31(4):411-420. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.