Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 30
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Jang HS , Lim GY , Lee EJ , Lee KY .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):801-804. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.801
Lee YS , Kim JH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):795-800. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.795
Lee JH , Soh JE , Chung SJ , Kim KH , Chin SY .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):787-793. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.787
Chung SJ , Lee JH , Kim KH , Chin SY .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):783-786. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.783
Mo JH , Park JK , Moon SH , Kim YB , Park YH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):777-782. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.777
Huh SK , Yoon JH , Kim CS , Choi SS , Lee YJ , Kim SM , Shin MJ , Kim HJ .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):769-775. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.769
Cho JH , Kim BS , Kim MK , Chung YS , Ha DH , Suh JH , Kim HJ .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):759-767. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.759
Hahm JK , Kim YK .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):755-757. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.755
Chung TW , Jeong YY , Kang HK , Song SG , Kim YH , Seo JJ , Jeong KW , Kim JK , Park JG .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):745-750. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.745
Choi JY , Kim EK , Chung JJ , Kim MJ , Lee JT , Yoo HS , Kim SJ , Kim L .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):737-744. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.737
Lee SH , Jung SL , Ahn MI , Kim JY , Park YH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):733-735. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.733
Chung IG , Lee WJ , Lim HK , Lee SJ , Kim SH , Choi SH , Kim JH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):727-732. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.727
Kwak HS , Lee JM , Yang DH , Kim IW , Kim CS , Choi KC .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):721-725. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.721
Cho YS , Lee JS , Kim HY , Song KS , Sohn KH , Lim TH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):717-719. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.717
Kim YT , Han KS , Kim IY .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):713-715. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.713
Kim JS , Kwak JY , Lee SI , Ha DH , Kim TS , Hwang JH , Kim Y , Lee KS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):705-711. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.705
Kim KA , Kang EY , Kim DH , Park SW , Choi JC , Kim A , Kim HK , Cha IH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):693-703. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.693
Kim JH , Kim HY , Choi SJ , Choi SH , Lee JS , Song KS , Lim TH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):685-691. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.685
Lee SH , Sung KB , Yoon HK , Hwang JC , Lee DH , Ko GY , Kim JH , Park JK , Song HY , Kwon TW , Kim GE , Kim SK .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):679-684. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.679
Kim SG , Lee YC , Shin SS , Kim YH , Kim JK , Kang HK , Jeong SY , Choi S .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):671-677. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.671
Lee MR , Kim YH , Cha IH , Chung KB , Suh WH , Um SH , Choi YH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):661-669. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.661
Kim HB , Jung SE , Kim HH , Choi KH , Lee YS , Kang SJ .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):657-660. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.657
Park CH , Kwon ST , Lee JK , Ahn JS , Lee HD , Chung YS , Jeong KH , Cho JS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):651-656. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.651
Yoon MW , Kim HC , Chung TW , Seo JJ , Chung GW , Kim YH , Kim JK , Park JG , Kang HK .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):645-650. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.645
Ra WK , Lee Y , Ko EY , Lee KW , Yang I , Chung SY , Shim JW .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):639-644. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.639
Chang JB , Jeong HW , Kim KN , Kim DW , Kim CS .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):633-638. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.633
Chang YW , Hong HS , Park JH , Lee YI , Lee HK , Kwon KH , Choi DL .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):627-632. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.627
Lee JH , Na DG , Byun HS , Cho JM , Han BK , Son YI , Baek CW , Mo JH , Moon SH .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):621-625. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.621
Kim H , Kim E , Kim Y , Chung EC , Han YB , Rhee C .
J Korean Radiol Soc. 1999 Apr;40(4):615-620. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.3348/jkrs.1999.40.4.615
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.