Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 36
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim TK , Lim YG , Yoon JR .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):464-469. Korean. Case Report.
Lee SJ , Kang JW , Kim WO .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):461-463. Korean. Case Report.
Hong MJ , Kim YJ , Park HH , Kang SH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):457-460. Korean. Case Report.
Oh YS , Park YS , Whang JW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):453-456. Korean. Case Report.
Kim TK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):448-452. Korean. Case Report.
Do HW , Kim AR , Cheun JK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):444-447. Korean. Case Report.
Yoo BH , Son JY , Hong KH , Sin DY .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):439-443. Korean. Case Report.
Choi DH , Lee JJ , Ahn HJ .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):434-438. Korean. Case Report.
Kim CW , Kim MW , Lee JH , Hwang KH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):428-433. Korean. Case Report.
Huh YJ , Bahk JH , Kim CS .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):425-427. Korean. Case Report.
Lee BH , Chea JS , Kim CJ , Chung MY , Yoon JW , Min JH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):418-424. Korean. Original Article.
Hwang HY , Park HS , Lee SI , Hwang GB , Lee YW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):413-417. Korean. Original Article.
Hwang GS , Lee SC .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):409-412. Korean. Original Article.
Park SH , Kim KH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):403-408. Korean. Case Report.
Han TH , Lee SR , Shin BH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):394-402. Korean. Original Article.
Kang YJ , Gwak MS , Choi YJ , Yeom KW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):389-393. Korean. Original Article.
Han KC , Son SC .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):383-388. Korean. Original Article.
Lee HJ , Kwak SH , Jeong CY , Im WM .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):376-382. Korean. Original Article.
Lee YB , Yoon KB , Lim HK , Lim YS .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):371-375. Korean. Original Article.
Lee JS , Nam YT , Min SK , Nam SH , Kim HD .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):365-370. Korean. Original Article.
Cho SY , Cheong MA , Kim KH , Kim DW , Jun JH , Suh JK , Yoo HK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):359-364. Korean. Original Article.
Choi IC , Joung JM , Leem JG , Kim JU , Sim JY , Lee C .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):353-358. Korean. Original Article.
Lee HH , Kim CS , Cho HS , Lee JJ , Kim GS , Jun TG , Park PW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):346-352. Korean. Original Article.
Lim HJ , Lee YS , Lee HW , Kim NS , Chang SH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):341-345. Korean. Original Article.
Cho HS , Hahm TS , Kim YH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):336-340. Korean. Original Article.
Leem JG , Choi IC , Sim JY , Chin MH , Park JW , Kim JU .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):329-335. Korean. Original Article.
Jeong JS , Oh SW , Koo GH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):323-328. Korean. Original Article.
Kim HD , Koo BU , Park DP , Soe IS , Song SO , Kim SY , Jee DL , Kim DW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):315-322. Korean. Original Article.
Gwak MS , Park YS , Ko H .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):308-314. Korean. Original Article.
Lim JM , Kang KC , Chung CK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):303-307. Korean. Original Article.
Kim JH , Choi GS , Lim DG , Park JW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):294-302. Korean. Original Article.
Jang YH , Chung JK , Cheun JK , Song DK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):280-293. Korean. Original Article.
Lee JH , Choi MY , Shim YH , Kwak HJ , Nam SC , Shin YS .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):273-279. Korean. In Vitro.
Kim SY , Kim CG , Lim HK , Yoon KB .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):266-272. Korean. Original Article.
Park WK , Kim JH , Kim SJ , Kim JS .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):253-265. Korean. Original Article.
Koh SO .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):245-252. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.