Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 36
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim TK , Lim YG , Yoon JR .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):464-469. Korean. Case Report.
Lee SJ , Kang JW , Kim WO .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):461-463. Korean. Case Report.
Hong MJ , Kim YJ , Park HH , Kang SH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):457-460. Korean. Case Report.
Oh YS , Park YS , Whang JW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):453-456. Korean. Case Report.
Kim TK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):448-452. Korean. Case Report.
Do HW , Kim AR , Cheun JK .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):444-447. Korean. Case Report.
Yoo BH , Son JY , Hong KH , Sin DY .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):439-443. Korean. Case Report.
Choi DH , Lee JJ , Ahn HJ .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):434-438. Korean. Case Report.
Kim CW , Kim MW , Lee JH , Hwang KH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):428-433. Korean. Case Report.
Huh YJ , Bahk JH , Kim CS .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):425-427. Korean. Case Report.
Lee BH , Chea JS , Kim CJ , Chung MY , Yoon JW , Min JH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):418-424. Korean. Original Article.
Hwang HY , Park HS , Lee SI , Hwang GB , Lee YW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):413-417. Korean. Original Article.
Hwang GS , Lee SC .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):409-412. Korean. Original Article.
Park SH , Kim KH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):403-408. Korean. Case Report.
Han TH , Lee SR , Shin BH .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):394-402. Korean. Original Article.
Kang YJ , Gwak MS , Choi YJ , Yeom KW .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):389-393. Korean. Original Article.
Han KC , Son SC .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):383-388. Korean. Original Article.
Lee HJ , Kwak SH , Jeong CY , Im WM .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):376-382. Korean. Original Article.
Lee YB , Yoon KB , Lim HK , Lim YS .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):371-375. Korean. Original Article.
Lee JS , Nam YT , Min SK , Nam SH , Kim HD .
Korean J Anesthesiol. 1998 Feb;34(2):365-370. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.