Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 28
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim DK , Bahk JH , Kim JS , Min SW .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1031-1035. Korean. Case Report.
Kim JS , Cho JK , Lee KS , Lee KC , Kang PS .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1028-1030. Korean. Case Report.
Kwon JH , Kwon DH , Cho YR .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1023-1027. Korean. Case Report.
Jun HJ , Cho MW .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1017-1022. Korean. Case Report.
Kim JS , Jeong YS , Son JY , Lee MK , Yoon SM , Choi YS , Hur JY .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1013-1016. Korean. Case Report.
Cho HS , Cho YS , Kwon YS , Shin B .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1008-1012. Korean. Original Article.
Kwag MJ , Kim AR , Kim JM .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):1003-1007. Korean. Original Article.
Sim JY , Lee SY , Choi IC .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):996-1002. Korean. Original Article.
Kim KT , Song CW .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):990-995. Korean. Original Article.
Kim DH , Kim SH .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):985-989. Korean. Original Article.
Kim DH , Min HR , Lee SC .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):981-984. Korean. Original Article.
Lee CY , Chung CJ , Chae KY .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):975-980. Korean. Original Article.
Han JS , Cho WD .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):966-974. Korean. Original Article.
Chung MY , Lee BH , Chea JS , Lim YG , Kim CJ , Han YM , Kim HS .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):959-965. Korean. Original Article.
Hong YW , Yoo ES , Bang SO , Kwak YL , Song GH , Lee CS , Nam SB , Kim MO .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):953-958. Korean. Original Article.
Lee SK , Han JU , Lee SY , Ma EJ , Shin YS .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):946-952. Korean. Original Article.
Lee SD , Hwang KH , Lee JS , Kang KS , Park W , Kim SY .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):940-945. Korean. Original Article.
Lee JS , Jin HC , Lee JS , Kim SI , Hwang KH , Kim SY .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):936-939. Korean. Original Article.
Kim DY .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):931-935. Korean. Original Article.
Kim SY , Huh NS , Park DP , Cha SC .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):924-930. Korean. Original Article.
Chae YK , Lee YS , Jo DH , Kim HK , Chung CK .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):919-923. Korean. Original Article.
Park JW , Lee SH , Yoon DY , Jung SH , Choe YK , Kim YJ , Shin CM , Park JY .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):913-918. Korean. Original Article.
Kim JH , Lim C , Lim HJ , Chae BK , Chang SH .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):902-912.. Original Article.
Kim MH , Shin B .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):895-901. Korean. Original Article.
Sohn JT , Ahn HY , Kim SH .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):887-894. Korean. Original Article.
Yoon HS , Kang H , Kim KW .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):879-886. Korean. Original Article.
Choi MY , Kim JE , Kim JL , Shim KD , Shin YS .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):874-878. Korean. Original Article.
Kim YI , Kang KS , Hwang KH , Yang HS , Kim SY , Song JE .
Korean J Anesthesiol. 1997 Jun;32(6):865-873. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.