Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 24
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Chun SH , Chang WY .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1210-1214. Korean. Case Report.
Jang YH , Cheun JK .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1205-1209. Korean. Case Report.
Chung ST , Song JH , Kim HK , Lee HS , chung CK .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1200-1204. Korean. Original Article.
Jeong BJ , Park MS , Kim YS , Jin YH .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1195-1199. Korean. Original Article.
Lee NK , Park HS , Chin YJ .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1187-1194. Korean. Original Article.
Lee ES , Kim TS , Choi H , Kim HS , Kim KM .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1181-1186. Korean. Original Article.
Kim GS , Kim HS , Kim CS , Kim SD .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1175-1180. Korean. Original Article.
Lee HJ , Kim BI , Seo IS .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1169-1174. Korean. Original Article.
Lee KH , Lim HK , Yoon KB , Um DJ , Lim HK .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1164-1168. Korean. Original Article.
Kim YC , Kim KS , Kang WJ , Shin OY , Kwon MI .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1155-1163. Korean. Original Article.
Kim JM , Kwak MJ .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1132-1138. Korean. Original Article.
Lee YM , Lee EJ , Cho MW .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1125-1131. Korean. Original Article.
Son HC , Oh JH , Park CJ , Song HC .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1118-1124. Korean. Original Article.
Jee DL , Kim YD , Park J , Choi KH , Koo BU .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1108-1117. Korean. Original Article.
Lee TH , Kim TY , Yoon JS , Choi BK .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1099-1107. Korean. Original Article.
Chung SS , Bak YO , Ha JS .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1092-1098. Korean. Original Article.
Im ES , Jeon DG , Shin HC , Shin YS , Kim HJ , Choi SJ .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1083-1091. Korean. Original Article.
Jee YS , Um DJ , Choi R , Woo NS , Choi YS .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1075-1082. Korean. Original Article.
Kim SM , Lee GY , Chung RK , Han JI , Lee HJ , Lee CH .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1067-1074. Korean. Original Article.
Choi MY , Min KT , Hong JY , Lee KJ , Shin YS , Kim JR , Lee YK .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1061-1066. Korean. Original Article.
Kil HY , Glass PS .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1053-1060. English. Original Article.
Jung HJ , Lee CS , Shin YS , Yoon IY .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1045-1052. Korean. Original Article.
Kil HY , Piantadosi CA .
Korean J Anesthesiol. 1994 Sep;27(9):1035-1044. English. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.