Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 38
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Kim MH , Kim AR , Cheun JK .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):700-704. Korean. Case Report.
Sung NI , Lee JK , Kown BY .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):693-699. Korean. Case Report.
Shur MA , Kim HS , Hong SJ , Lee JH , Chung DS , Moon SH .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):690-692. Korean. Case Report.
In SJ , Han SM , Suh BT , Shim JC .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):684-689. Korean. Case Report.
Son KS , Huh KW , Kim DS , Shin KI .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):678-683. Korean. Case Report.
Lee SR , Kim KH , Seung IS .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):674-677. Korean. Case Report.
Lim HJ , Jo H , Lee HW , Chae BK , Chang SH , Shin JS .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):668-673. Korean. Comparative Study.
Kim KS .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):662-667. Korean. Original Article.
Oh MG , Chang WY , Yoon SY , Kim KB , Choe KC .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):655-661. Korean. Original Article.
Lee SS , Baek HJ , Lee JR , Han YJ , Choe H .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):648-654. Korean. Original Article.
Park KH , Lee JE .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):642-647. Korean. Original Article.
Yoon SH , Son SC , Lee JE , Choi SJ .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):635-641. Korean. Original Article.
Oh HJ , Choi YW , Sung CH , Moon SH , Kim SN , Chung WH .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):628-634. Korean. Original Article.
Ihn BM , Yoon KB , Kim C , Choi R .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):623-627. Korean. Original Article.
Jin MS , Kim HD .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):616-622. Korean. Original Article.
Kim JU , Lee IO , Yoon SM .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):610-615. Korean. Original Article.
Kim KH , Bang SO , Oh HK .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):605-609. Korean. Original Article.
Kim SD , Do SH , Lim SW .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):600-604. Korean. Original Article.
Lee YJ , Kim JJ , Kil HK , Yoon DM , Shim JS , Chun MS , Cho CH .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):594-599. Korean. Original Article.
Lim DK , Baek WY , Hong JG , Park JW , Kim BK .
Korean J Anesthesiol. 1991 Jun;24(3):589-593. Korean. Original Article.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.