Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 14
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Cheon KI , Lee KW , Mok JO , Kim YJ , Park HK , Kim CH , Kim SJ , Byun DW , Suh KI , Yoo MH , Kim HK , Ko YW .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):85-89. English. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.85
Kim HJ , Kim CS , Je HC , Park J , Park JS , Kong JH , Kang ES , Ahn CW , Cha BS , Lim SK , Kim KR , Lee HC , Jang HS , Hong SW .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):79-84. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.79
Chae YT , Hwang IJ , Ryu KH , Ko EH , Rue JI , Kim SK , Park SW , Kim YR , Cho YW , Choi YK , Lee SJ .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):74-78. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.74
Kang YI , Yang BH , Chon S , Oh S , Woo JT , Kim SW , Kim JW , Kim YS , Lee JH , Koh K .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):68-73. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.68
Kim KH , Kim KH , Ryu HY , Nam SM , Lee MY , Koh JH , Sin JY , Chung CH .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):63-67. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.63
Kim KH , Kim KH , Ryu HY , Nam SM , Lee MY , Koh JH , Shin JY , Jung SH , Chung CH .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):58-62. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.58
Kim HJ , Kim CS , Park JS , Park J , Kong JH , Nam JS , Ahn CW , Cha BS , Lim SK , Kim KR , Lee HC , Hong SW .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):53-57. Korean. Case Report. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.53
Yoon CH , Jung TS , Jung HS , Lee EY , Bae SJ , Kim JY , Chung JH , Min YK , Lee MS , Lee MK , Kim KW .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):47-52. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.47
Park JE , Lee SW , Song KE , Lee HS , Kim DJ , Chung YS , Lee KW , Kim HJ .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):40-46. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.40
Kim DW , Park HY , Kim DH , Kim HJ , Chung HK .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):32-39. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.32
Kim SC , Han DJ , Kim IH , We YM , Kim YH , Kim JH , Back JH , Lim DG .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):22-31. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.22
Shin JY , Cha BS , Chung CH , Shim WH , Lee HC .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):14-21. Korean. Original Article. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.14
Lee KA .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):11-13. Korean. Review. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.11
Akamizu T .
J Korean Soc Endocrinol. 2006 Feb;21(1):1-10. Korean. Review. https://doi.org/10.3803/jkes.2006.21.1.1
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.