Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 8
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park YJ , Kim KW , Oh EY , Min YK , Lee MS , Lee MK , Lee JK , Lee KT , Kim YI , Choi YH .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):316-322. Korean. Original Article.
Yoon BY , Chai DG , Kim SM , Cho MS , Kim DJ , Park JH , Rhee BD , Lim KH , Kang CI .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):307-315. Korean. Original Article.
Kim DK , Park MK , Kang DY .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):297-306. English. Original Article.
Park BH , Cho CG , Jang GY , Kim KH , Park ST .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):286-296. Korean. Original Article.
Won KC , Eun MJ , Kim JH , Oh JH , Nam SY , Yoon JS , Yoon HD , Cho IH , Lee HW .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):273-285. Korean. Original Article.
Kim SG , Kim CH , Yun SK , Yun YI , Kim YH , Nam IS , Lee JY , Mok JO , Park HK , Kim YS , Byun DW , Suh KI , Yoo MH .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):262-272. Korean. Original Article.
Choi WH .
J Korean Diabetes Assoc. 2001 Aug;25(4):258-261. Korean. Editorial.
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.