Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 13
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park BJ , Cho JH , Moon TH , Park SJ , Ryu JS , Lee HL , Kwak SM , Cho CH .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):127-131. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.127
Kim SJ , Jeong H , Lee SS , Lim CM , Lee SD , Koh Y , Kim WS , Kim DS , Kim WD , Shim TS .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):122-126. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.122
Chung JH , Seo HS , Park MS , Ko WK , Lee SM , Yang DG , Ahn CM , Kim SK , Lee WY .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):117-121. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.117
Bak SM , Lee SH , Lee SH , Sin C , Cho JY , Shim JJ , In KH , Kang KH , Yoo SH .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):106-116. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.106
Hwang JY , Kwak KR , Park HK , Lee JS , Park SS , Kim YS , Lee JY , Chang CH , Lee MK , Park SK .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):94-105. Korean. In Vitro. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.94
Kim MJ , Han SB , Kwak JH , Kwon DY , Kim MS , Choi WI , Jeon YJ , Park JY , Jung TH .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):84-93. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.84
Kim CJ , Lee WY , Hong AR , Shin PJ , Yong SJ , Shin KC .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):76-83. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.76
Choi SH , Park KH , Seol JY , Yoo CG , Lee CT , Kim YW , Han SK , Shim YS .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):67-75. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.67
Jee YK , Kim YS , Yun SY , Kim YH , Choi EK , Park JS , Kim KY , Chea GN , Kwak SJ , Lee KY .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):52-66. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.52
Lee SH , Kim JH , Jeong HC , Kim KK , Jung KH , Kim BG , Lee SH , Park SM , Sin C , Cho JY , Shim JJ , In KH , Yoo SH , Kang KH .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):12-28. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.12
Shim YM .
Tuberc Respir Dis. 2001 Jan;50(1):5-11. Korean. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2001.50.1.5
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.