Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 15
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Yeoum MS , Kim TH , Kim DY , Jung SJ , Lee CB , Lee HJ , Lee JH , Kim HY , Park YS , Kim MR , Chang JH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):550-555. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.550
Yeoum MS , Kim TH , Kim DY , Jung SJ , Lee CB , Lee HJ , Lee JH , Kim HY , Park YS , Kim MR , Chang JH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):543-549. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.543
Kang EH , Chung MP , Kang SJ , An CH , Ahn JW , Han JH , Lee KS , Lim SY , Suh GY , Kim HJ , Kwon OJ , Rhee CH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):530-542. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.530
Choi WI , Kwak JH , Kwon DY , Han SB , Jeon YJ .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):522-529. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.522
Choi JW , Sohn JW , Yang SC , Yoon HJ , Shin DH , Park SS .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):513-521. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.513
Suh GY , Kang KW , Park SJ , Kim HC , Lim SY , Chung MP , Han JH , Kim HJ , Kwon OJ , Rhee CH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):500-512. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.500
Kang YJ , Park YB , Jee HS , Choi JC , Kim JY , Park IW , Choi BW .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):487-499. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.487
Shin Y , Lee SH , Yoon HK , Lee SY , Kim SC , Kwon SS , Kim YK , Kim KH , Moon HS , Song JS , Park SH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):478-486. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.478
Choi JC , Park YB , Jee HS , Kim JY , Park IW , Choi BW , Hue SH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):471-477. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.471
Lee KH , Lee YC , Cheon KT , Lee HB , Rhee YK .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):464-470. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.464
Kim CH , Jung TH , Park JY , Kang TK , Cha SL , Chae SC .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):448-463. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.448
Kang TK , Cha SL , Park JY , Chae SC , Kim CH , Jung TH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):438-447. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.438
Ham HS , Kang SJ , An CH , Ahn JW , Kim HC , Lim SY , Suh GY , Kim KM , Chung MP , Kim HJ , Kim JG , Kwon OJ , Shim YM , Rhee CH .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):428-437. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.428
Song HH , Lim CM , Lee SD , Koh YS , Kim WS , Kim DS , Kim WD , Shim TS .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):420-427. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.420
Kim YW .
Tuberc Respir Dis. 2000 Apr;48(4):411-419. Korean. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2000.48.4.411
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.