Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 12
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Seo J , Choi J , Son P , Lee S , Chae H , Kang G , Ji E .
Korean J Clin Pharm. 2018 Sep;28(3):250-253. Korean. Case Report. https://doi.org/10.24304/kjcp.2018.28.3.250
Park KL , Jang HY .
Korean J Clin Pharm. 2018 Sep;28(3):238-242. Korean. Original Article. https://doi.org/10.24304/kjcp.2018.28.3.238
Lee MS , Park SH , Kim NY , Oh IS , Lee JM , Lee EK , Shin JY .
Korean J Clin Pharm. 2018 Sep;28(3):230-237. Korean. Original Article. https://doi.org/10.24304/kjcp.2018.28.3.230
Kim J , Hong SY , Jeon SJ , Namgung HW , Lee ES , Lee E , Bang SM .
Korean J Clin Pharm. 2018 Sep;28(3):224-229. Korean. Original Article. https://doi.org/10.24304/kjcp.2018.28.3.224
Kim SM , Ree YS , Kim JS , Kim SH , Son ES , Lyu CJ .
Korean J Clin Pharm. 2018 Sep;28(3):181-187. Korean. Original Article. https://doi.org/10.24304/kjcp.2018.28.3.181
Noh HJ , Ham JY , Lee JG , Rhie SJ .
Korean J Clin Pharm. 2018 Sep;28(3):174-180. Korean. Original Article. https://doi.org/10.24304/kjcp.2018.28.3.174
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.